Privacy beleid

Introductie

Pebble Media nv is een reclamebedrijf dat reclameruimte op de websites van verschillende opdrachtgevers (‘Uitgevers’) die lid zijn van haar netwerk (‘Pebble Media Netwerk’) beheert en commercialiseert.

De content van de websites die vertegenwoordigd wordt door Pebble Media, is toegankelijk voor gebruikers die op deze websites ingeschreven zijn (‘Leden’) alsook niet-geregistreerde gebruikers (‘Bezoekers’) van deze websites (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Gebruikers’).

De opdracht van Pebble Media bestaat erin om de Uitgevers van websites, mobiele sites en apps in contact te brengen met adverteerders die via deze media willen communiceren en er voor te zorgen dat de Gebruikers het best mogelijke aanbod gepresenteerd krijgen.

De activiteiten van Pebble Media omvatten verder nog het invoeren en het beheren van systemen om content aan te passen en aan te bevelen namens specifieke websites die deel uitmaken van het Pebble Media Netwerk en zodoende de commerciële boodschappen te optimaliseren.

Om Pebble Media in staat te stellen om haar activiteiten uit te voeren en de kwaliteit van uw surfervaring als Gebruiker op die verschillende media zo goed mogelijk te verhogen, gaat Pebble Media op zoek naar reclameboodschappen die u zeer waarschijnlijk zullen interesseren.

Deze reclameboodschappen worden automatisch geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de content van de pagina’s of de categorieën van de websites die u bezoekt en de informatie die u met Pebble Media deelt op het moment dat u zich op verschillende websites of diensten inschreef. Tijdens deze handelingen communiceert Pebble Media met uw computer door middel van een systeem van advertentiecookies, waarmee deze criteria kunnen worden verzameld.

Toepassingsgebied en doel

Omdat uw vertrouwen onze absolute prioriteit is, hebben we vooraf de volgende principes vastgelegd waarmee we uw persoonsgegevens beschermen. We delen persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen met derden:

 • met uw toestemming
 • om uw instructies uit te voeren
 • om u onze functionaliteit te bieden wanneer dit redelijkerwijs nodig lijkt
 • wanneer we menen dat dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van een dagvaarding of een andere gerechterlijke procedure
 • om ervoor te zorgen dat onze gebruikersvoorwaarden worden nageleefd
 • om ervoor te zorgen dat de gebruikersvoorwaarden van onze Uitgevers worden nageleefd

We hebben alle nodige en mogelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die u ons bezorgt, zo goed mogelijk te beschermen. Die maatregelen beantwoorden aan de normen in onze sector en aan de geldende wetgeving.

Dit Privacybeleid geldt voor alle producten en diensten die door Pebble Media worden aangeboden over haar websites en apps en voor alle producten die door Pebble Media worden gecommercialiseerd voor haar Uitgevers (collectief de ‘Diensten’ genoemd).

De bedoeling van dit Privacybeleid is om duidelijk te maken welke gegevens Pebble Media verzamelt wanneer u de websites van onze Uitgevers raadpleegt, wat de bedoeling daarvan is en over welke middelen u beschikt om zich tegen dit Beleid te verzetten.

Behalve dit Privacybeleid stellen wij ook een Cookiebeleid er beschikking dat integraal deel uitmaakt van dit Privacybeleid en dat u HIER kunt raadplegen of te allen tijde kan opvragen via privacy@pebblemedia.be

Verwerking van persoonsgegevens

1. Welke gegevens kunnen wij van u verzamelen en gebruiken?

De volgende gegevens kunnen we van u rechtstreeks, o.m. door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën of via derden, zoals de Uitgevers binnen het Pebble Media Netwerk of onze Samenwerkingspartners, verkrijgen:

1.1 Registratiegegevens

We verkrijgen via onze Uitgevers gegevens wanneer u een registratie doet op één van hun websites. De gegevens worden enkel na toestemming aan Pebble Media doorgestuurd en zijn steeds gepseudonimiseerd, dit wil zeggen dat er geen link naar een specifieke persoon gelegd kan worden.

De Uitgever kan bepaalde gegevens van u verzamelen, zoals geslacht, geboortejaar, postcode, …. Tijdens dit registratieproces kan u natuurlijk ook geheel vrijblijvend extra informatie meegeven, waardoor we uw profiel nog beter kunnen afstemmen en waarmee we u nog beter aangepaste commerciële boodschappen kunnen vertonen.

1.2 Gebruikersgegevens

We verzamelen gegevens wanneer u de websites en apps van onze Uitgevers bezoekt en gebruikt en nadat u daar als Gebruiker toestemming voor hebt gegeven. Zo verzamelen we gegevens wanneer u op een reclameboodschap klikt of wanneer u o.m. informatie zoekt, een video bekijkt, apps van onze Uitgevers installeert of artikels deelt.

Wanneer u geregistreerd bent op verschillende websites, gebruik maakt van een andere dienst of als een van onze cookies op uw toestel u identificeert, updaten we uw Pebble Media profiel met uw gebruikersgegevens en de verbindingsgegevens. Zelfs wanneer u niet geregistreerd bent, verzamelen we toch gegevens over de toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

1.3 Logbestanden, IP-adressen en gegevens in verband met uw computer en mobiele apparatuur

We verzamelen gegevens van de toestellen en de netwerken die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van onze Uitgevers. Wanneer u als bezoeker van de websites of apps van onze Uitgevers, hun diensten bezoekt door op een hyperlink te klikken, ontvangen we automatisch de URL van uw originele site of bestemming. Bovendien ontvangen de adverteerders de URL van de pagina waarop u zich bevindt, wanneer u op een reclameboodschap klikt binnen of via ons kader van Diensten.

We ontvangen ook het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer (of de proxyserver die u gebruikt om een verbinding met het internet tot stand te brengen), informatie over uw besturingssysteem en het type browser die u gebruikt, het merk en het model van het mobiele telefoontoestel, het besturingssysteem van uw mobiele apparatuur (als u dit gebruikt om toegang te krijgen tot de websites of de apps van onze Uitgevers) en de naam van uw internetaanbieder.  

We kunnen ook geografische gegevens ontvangen die ons worden meegedeeld door externe diensten of apparatuur met het GPS-systeem dat u hebt geconfigureerd. We gebruiken die gegevens om ook op uw mobiele apps lokale reclameboodschappen te bezorgen. We verzamelen en verwerken deze data enkel na uw toestemming als surfer.

2. Op welke wijze verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

2.1         Gegevens verzameld via cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen.

Zoals beschreven in ons Cookiebeleid gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën – en dan in het bijzonder de identificerende mobiele apps – om u via onze verschillende Diensten te herkennen, waar uw interesses liggen en dergelijke, om uw gebruikservaring te verbeteren, om het gebruik en de doeltreffendheid van onze Diensten te meten en om gerichte reclame te vertonen.

Door zich toegang te verschaffen tot onze Diensten of de diensten van onze Uitgevers, stemt u in met de plaatsing van cookies en tags in uw browser en de nieuwsbrieven van de Uitgevers, in overeenstemming met dit Privacybeleid. U kunt het gebruik van de cookies en uw instemming daarenboven te allen tijde aanpassen of intrekken zoals beschreven in ons Cookie Beleid.

2.2         Gegevens verzameld via advertenties en tags

We gebruiken Advertentietechnologieën en websitetags om gegevens te verzamelen.

Na toestemming voor gebruik van persoonsgegevens en zonder toestemming voor gebruik van anonieme data, op basis van surfgedrag, cookies en ander analysemogelijkheden brengen wij hiermee bepaalde segmenten in kaart zoals, voetballiefhebber, koken, lezen, etc. Indien u geen deel wenst uit te maken van deze mogelijkheden van profilering of segmentering, dan bieden onze Uitgevers via hun websites meerdere opties aan waarmee u uw profiel in verband met doelgerichte advertenties en cookies kunt raadplegen of aanpassen. U heeft dus steeds de mogelijkheid om de cookie instellingen desgewenst aan te passen.

We meten de reclameprestaties en leveren reclamecampagnes in functie van deze resultaten uit. We passen daarbij de volgende technieken toe (gecombineerd of apart):

 • de reclametechnologieën binnen of buiten ons dienstenkader, en dan in het bijzonder webtags, pixels, cookies en identifying mobiles in zoverre het gebruik ervan door de mobiele platforms worden toegelaten;
 • het profiel, de coördinaten en de categorieën;
 • de informatie die uit het profiel wordt afgeleid;
 • uw gebruik van onze Diensten, de diensten die door de Uitgevers ter beschikking worden gesteld en dagelijkse datalogs;
 • de gegevens van derdern ( en dan in het bijzonder reclamepartners, Uitgevers en dienstverleners), die we gebruiken in combinatie met onze cookies en vergelijkbare technologieën, uw profiel en uw gebruik van onze Diensten.

We delen uw persoonlijke gegevens nooit met externe adverteerders of verkopers voor reclamedoeleinden, tenzij u daarvoor uw toestemming hebt verleend.

Het is mogelijk dat de reclamepartners de gegevens die u via cookies of vergelijkbare technologieën rechtstreeks aan de adverteerder hebt bezorgd, met elkaar combineren. In dat geval zijn de adverteerders contractueel verplicht om u hiervoor vooraf toestemming te vragen.

Als u geen doelgerichte reclame wenst te ontvangen op basis van uw surfgedrag op de websites van het Pebble Media Netwerk, dan kan u via deze websites of door gebruik te maken van de middelen die onder punt 7 worden besproken, uw cookie-instellingen wijzigen. Opgelet: dit betekent niet dat u geen reclameboodschappen zal ontvangen, deze worden enkel niet meer afgestemd op uw surfgedrag.

2.3 Gegevens gedeeld en gebruikt via het platform DaviD

DaviD is een samenwerkingsverband tussen Pebble Media, IPM en Produpress waarbinnen partijen (‘Samenwerkingspartners’) via het beheer en het gebruik van gemeenschappelijke systemen en de creatie van een zgn. gezamenlijke marktplaats gegevens verzamelen en verrijken die nuttige informatie over doelgroepen oplevert en waarmee schaal gecreëerd wordt die nodig is voor adverteerders om reclameruimte op specifieke doelgroepen te kunnen kopen.

Mits we daar uw toestemming voor hebben, is het mogelijk dat uw gegevens (verkregen binnen het Pebble Media Netwerk) aangewend worden binnen DaviD en gebundeld worden met gegevens afkomstig van de Samenwerkingspartners om zodoende gezamenlijke en specifieke groepssegmenten aan te maken die het mogelijk maken om nog doelgerichtere reclame te kunnen aanbieden.

2.4 Overige

We innoveren voortdurend met de bedoeling om onze Diensten te verbeteren. Dit betekent dat we nieuwe manieren ontwikkelen om gegevens te verzamelen en te gebruiken.

We introduceren regelmatig nieuwe functionaliteiten. Sommige daarvan bieden ons de mogelijkheid om op andere manieren gegevens te verzamelen. Als we beslissen om het verzamelen van persoonsgegevens ingrijpend aan te passen, dan zullen we ons Privacybeleid wijzigen en ter beschikking stellen via een mededeling op de Pebble Media-website.

3. Waarvoor en op welke rechtsgrond verzamelen en gebruiken wij uw gegevens?

3.1 Het vertonen van doelgerichte advertenties

We verzamelen en verwerken de voormelde gegevens in het kader van de uitvoering van onze Diensten en activiteiten om u doelgerichte reclame te kunnen tonen. De gegevens die we verzamelen, zijn bedoeld om ons in staat te stellen om onderzoek en ontwikkelingswerk te verrichten, zodat we u reclame en Diensten kunnen aanbieden die perfect op uw behoeften afgestemd zijn.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de toestemming. Deze toestemming geeft u op vrijwillige basis door middel van het accepteren van de cookieverklaring en het gebruik van advertentiecookies op o.m. de websites van onze Uitgevers. Bij uw eerste bezoek aan de websites van onze Uitgevers wordt u o.m. via verwijzing naar ons Privacy- en Cookiebeleid op de hoogte gebracht van de mogelijke verwerking van persoonsgegevens in die zin. Dergelijke verwerking door ons gebeurt steeds in overeenstemming met de regels die in dit Privacybeleid worden beschreven.  U kunt daarenboven op eender welk moment uw toestemming voor het verzamelen en behandelen van de persoonsgegevens die wij over u verkrijgen, intrekken of wijzigen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid (zie modaliteiten onder 7.2).

3.2 Communicatie per e-mail

We kunnen u per e-mail reclameboodschappen bezorgen. Het is mogelijk dat we u rechtstreeks of namens onze commerciële partners reclameboodschappen bezorgen. Die berichten worden verzonden op basis van uw profielgegevens en uw voorkeuren in verband met berichten, die u bij uw registratie op de website van onze Uitgevers hebt bekendgemaakt. De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden is toestemming. U kunt op eender welk moment zelf uw voorkeuren in verband met uw e-mailaccount wijzigen door dit te melden op uw account, van de verbonden Uitgevers. We zullen uw e-mailadres nooit aan onze commerciële partners bezorgen.

3.3 Enquêtes en onderzoeken

We voeren onze eigen enquêtes en onderzoeken uit en helpen ook derden bij de uitvoering van dit soort onderzoeken. Het is mogelijk dat wij per e-mail contact met u opnemen om uw deelname op te volgen, tenzij u weigert om zulke e-mailberichten te ontvangen. Het is mogelijk dat we ons wenden tot derden om u te belonen voor uw deelname aan een onderzoek of een enquête. Als u voor de levering van die beloning uw contactgegevens moet bekendmaken, is het mogelijk dat u die persoonsgegevens in het daarvoor voorziene formulier moet invullen. Die gegevens worden alleen gebruikt om u uw beloning te bezorgen en/of om uw contactgegevens te controleren. U beslist of u deze informatie al dan niet wilt vrijgeven en of u deze beloning wenst te ontvangen. De partij die het onderzoek of de enquête uitvoert, moet vooraf uw uitdrukkelijke toestemming ontvangen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doelstellingen die in het onderzoek of de enquête worden beschreven.

Het is mogelijk dat ons wordt gevraagd om persoonsgegevens, elementen uit uw profiel en/of informatie over uw activiteiten vrij te geven in het geval van een wettelijke verplichting, op vraag van een rechter of in overeenstemming met een juridische procedure in Europa, of als we te goeder trouw oordelen dat de vrijgave van die informatie noodzakelijk is om duidelijke of veronderstelde onwettige activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of ertegen op te treden, de gebruikersvoorwaarden van onze Uitgevers te implementeren, om claims of aantijgingen door derden te onderzoeken en ons ertegen te beschermen of de veiligheid en de integriteit van onze Diensten en die van onze Uitgevers te beschermen.

We delen uw persoonlijke gegevens nooit met externe adverteerders of verkopers voor reclamedoeleinden, tenzij u daarvoor uw toestemming hebt verleend.

3.4 Naleving van wettelijke procedures en andere verplichte verslaggeving

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens vrijgeven als we daartoe wettelijk worden verplicht, na een gerechtelijk verzoek of in het kader van een gerechtelijke procedure, of als we dit noodzakelijk achten om de gebruikersvoorwaarden van onze Uitgevers na te leven.

We zullen steeds trachten om te voorkomen dat persoonsgegevens worden vrijgegeven op vraag van een rechter, behalve in het geval van een juridisch of gerechtelijk verbod of in een noodgeval. In overeenstemming met onze principes kunnen we ons verzetten tegen zulke verzoeken wanneer we naar eigen goeddunken menen dat zulke verzoeken te uitgebreid of vaag zijn of als daarvoor niet de nodige machtiging werd toegekend. We verbinden ons er evenwel niet toe om ons tegen elk verzoek te verzetten.

Meer informatie over de manier waarop we omgaan met aanvragen om persoonsgegevens bekend te maken aan overheidsdiensten, vindt u in de Richtlijnen betreffende informatieaanvragen door de overheid. Deze informatie kan u steeds vinden in de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

3.5 Bekendmaking van persoonsgegevens aan anderen ten gevolge van een verandering in de controle over Pebble Media of de verkoop van het bedrijf

In het geval van een verandering in de controle of een gedeeltelijke of volledige verkoop van Pebble Media is het mogelijk dat we uw gegevens delen met een derde die in overeenstemming met dit Privacybeleid het recht heeft om deze gegevens te gebruiken.

Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens aan een derde bezorgen in het geval van de overdracht van activa van een filiaal of een divisie van Pebble Media of ten gevolge van een verandering van de controle over de onderneming of een van haar filialen. Elke derde aan wie we onze activa overdragen of verkopen, heeft het recht om persoonsgegevens en andere informatie die u aan ons hebt bezorgd te blijven gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

4. Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

4.1 Algemeen

We maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden als u daarvoor geen toestemming hebt verleend of als we daartoe niet wettelijk worden verplicht. We verhuren of verkopen de persoonsgegevens niet die aan onze Diensten werden bezorgd, behalve in overeenstemming met dit Privacybeleid. We maken de verzamelde gegevens niet bekend, tenzij we te goeder trouw menen dat die bekendmaking wettelijk toegelaten of redelijkerwijs noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen of procedures na te leven of om dit Privacybeleid te respecteren.

4.2 Dienstverleners

Het is mogelijk dat we een beroep doen op externe dienstverleners ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals bijvoorbeeld onderhoud, analyse, audit, marketing en ontwikkeling. Deze derden hebben – uitsluitend met de bedoeling om hun taken uit te voeren – een beperkte of zelfs geen toegang tot uw persoonsgegevens en worden in elk geval door Pebble Media contractueel verplicht om deze informatie, indien toegang, voor geen enkel ander doeleinde bekend te maken of te gebruiken. 

4.3 Advertentiepartners

In het kader van de uitoefening en ontwikkeling van onze Diensten en voor zover wij toestemming hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor (gerichte) advertentiedoeleinden, delen wij mogelijks bepaalde informatie met zowel Uitgevers als mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners en dit ten behoeve van o.m. de (automatische) verkoop van reclameruimte. Onder diezelfde voorwaarden delen en/of ontvangen wij mogelijks ook uw gegevens met/van onze Samenwerkingspartners (IPM en Produpress) in het kader van het  samenwerkingsverband DaviD dat wij met hen hebben.

4.4 Verwerking van gegevens buiten Europese Economische Ruimte

Het is mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) worden verwerkt. Wanneer we gegevens doorgeven aan derden buiten de EER, zorgen we ervoor dat overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake en dat er een passend beschermingsniveau is. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER naar andere landen dan deze waarvan de Europese Commissie acht dat zij een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden (zie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm), vindt plaats op basis van overeenkomsten met standaard contractuele bepalingen aangenomen door de Europese Commissie of andere passende waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Pebble Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden afhangt van de doeleinden waarvoor of plaats waar de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens te behouden voor een bepaalde periode. Voorwaarden voor behoud/opslag die door specifieke wetgeving zijn vastgesteld, worden steeds door ons  nageleefd.

De gegevens die worden verzameld op het moment dat u zich inschrijft voor de Dienst(en) van een van onze Uitgevers, blijven bewaard zolang uw account bij deze Uitgever actief is.

De gegevens die worden verzameld tijdens uw zoekopdrachten worden voor een periode van 31 dagen bewaard.

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens ?

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt bezorgd voldoende te beschermen, in overeenstemming met de normen die in onze sector van toepassing zijn, alsook overeenkomstig de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR EU/679/2016).

7. Wat zijn uw rechten als betrokkene ?

7.1 Algemeen

U kunt op elk moment uw gegevens die door Pebble Media werden verzameld, beheren door het inroepen van uw rechten als betrokkene.

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie
 • Recht van aanpassing of rectificatie
 • Recht van gegevensuitwisseling (recht op vergetelheid)
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht van bezwaar
 • Recht op overdraagbaarheid

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

7.2 Intrekken van toestemming

Belangrijk om weten is dat u uw toestemming (voor o.m. advertentiecookies) te allen tijde kan intrekken.

 • Als u geen reclamemailberichten van Pebble Media of haar commerciële partners wenst te ontvangen, kunt u die optie op de profielpagina van de site van onze Uitgever waar u ingeschreven bent, uitschakelen, of u kunt via een e-mailadres dat u wilt uitschakelen, een email verzenden naar privacy@pebblemedia.be. Opgelet: in dit laatste geval blijft u wel nog altijd e-mails ontvangen van de website waarop u zich hebt ingeschreven.
 • U kunt ook het Privacybeleid van onze technische partners raadplegen (zie tabel hieronder) en de mogelijkheid uitschakelen om uw gegevens te verzamelen. Opgelet: in dat geval blijft u wel nog reclameberichten ontvangen, maar deze zullen niet meer gepersonaliseerd of op uw persoonlijke interesses gericht zijn.
 • Als u in het algemeen een betere controle over, een ruimere keuzevrijheid en een vlottere toegang tot het beheer van die reclamecookies wilt hebben, kunt u http://www.youronlinechoices.eu bezoeken, waar de belangrijkste reclamenetwerken zijn samengebracht.

8. Wat zijn uw klachtmogelijkheden ?

U kunt per brief of per e-mail contact met ons opnemen voor al uw vragen in verband met uw gegevens en de behandeling ervan:

Op het postadres:
Pebble Media nv
t.a.v. Data Protection Officer
Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen

Via e-mail:
privacy@pebblemedia.be

Gelieve duidelijk de aard van uw vraag of het incident uit te leggen, zodat we u zo goed mogelijk kunnen verder helpen.

Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of indien u schade zou lijden, een vordering tot schadevergoeding in te stellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

9. Kennisgeving en aanvaarding van het Privacybeleid

U wordt op de hoogte gebracht van het gebruik van uw persoonsgegevens door Pebble Media door middel van de verwijzing en terbeschikkingstelling van ons Privacy- en Cookiebeleid maar ook door die van onze Uitgevers.

9.1         Voorwaarden voor de aanvaarding van dit Privacybeleid

U wordt verondersteld uw toestemming te hebben verleend aan dit Privacybeleid als:

 • u klikt op aanvaarding of OK-knop op de informatiebanner die op het scherm verschijnt tijdens uw bezoek aan onze website of deze van de Uitgevers
 • of door verder te surfen op onze website of de website van de Uitgever, dan wel klikt op een element (afbeelding, link, video, zoekknop, e.d.)

9.2         Gevolgen van de weigering dit Privacybeleid te aanvaarden

Als u het gebruik van uw persoonsgegevens door onze Diensten weigert, kunnen we u geen gerichte advertenties bezorgen op basis van uw profiel en interesses. Dit betekent niet dat u geen reclameboodschappen meer zult ontvangen;

Als u een betere persoonlijke surfervaring wilt en overeenstemmende aanbiedingen wilt ontvangen, bevelen wij aan om de verwerking van uw gegevens toe te staan.

10. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd, zodat ze op elk moment in overeenstemming is met nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften, de rechtspraak, de technologie en eventuele nieuwe diensten die door Pebble Media worden aangeboden. Deze veranderingen zullen steeds worden doorgevoerd in overeenstemming met de verbintenissen van Pebble Media op het vlak van verantwoorde reclamepraktijken. We adviseren u daarom om deze mededeling regelmatig te raadplegen, bij belangrijke wijzigingen zal er ook steeds een vermelding worden geplaatst op de website die aangeeft dat er een wijzing heeft plaatsgevonden in ons Privacybeleid.

Versie gewijzigd op 28 oktober 2020