Mission statement

Pebble Media is een coöperatie van premium digitale media, die instaat voor het ten gelde maken (monetization) van de digitale media assets van haar mandaatgevers. Pebble Media marketeert en verkoopt digitale reclameconcepten, en aggregeert/integreert technologieën & diensten, om zowel direct als indirect, een maximaal rendement te garanderen voor zijn klanten, mandaatgevers en aandeelhouders.

Visie Pebble

Pebble Media wil de referentie zijn voor digitale communicatie door sterke mediamerken te verenigen in een netwerk van digitale touchpoints en door continu te innoveren in technologie en reclame concepten, met het oog op de lokale verankering van marketing-data.

Positionering

Bij het definiëren van de online communicatiestrategie zijn merken noodgedwongen aangewezen op verschillende partijen om het communicatiewiel rond te krijgen.

• De zoektocht naar interactie met de consument. Het (ver)leiden van de consument naar het aangaan van een relatie met het merk/product (email adres, vraag naar info, sale,…).

• In functie van doelgroepen en doelstellingen zullen productcategorieën op gerichte wijze met hun consumenten in contact willen treden.

• Een merk wil visibiliteit en credibiliteit opbouwen/ondersteunen door een impactvolle branding aanwezigheid.

In een complex digitaal landschap, waarbij veel publishers de reclameverkoop internaliseren, is het niet eenvoudig voor adverteerders en mediabureaus om het overzicht te bewaren en op een efficiëntie manier digitale reclameruimte aan te kopen. Daarnaast zijn er steeds meer internationale actoren actief, met een heel interessant aanbod en performante tools.

Pebble Media is ervan overtuigd dat samenwerking tussen lokale Belgische actoren zorgt voor schaal op vlak van inventaris en data. De bundeling van krachten is daarnaast op technisch vlak aangewezen: de digitale economie vraagt zoveel expertise, dat elk individueel mediabedrijf het steeds moeilijker krijgt om al deze expertise bijeen te brengen en verder uit te bouwen. Pebble Media ambieert hier verder in te groeien. Technologie is één van de speerpunten binnen de strategie van Pebble Media.


Met vele technische tools in het digitale ecosysteem is de nood aan standaardisering nog nooit zo hoog geweest. Pebble Media levert een actieve bijdrage in de verschillende mediafederaties om metingen en metrics verder te structureren en te uniformiseren.

Het is bovendien van belang dat onze klanten en mandaatgevers goed weten waar we onze pijlen op richten. We behouden graag controle over de inventaris, de prijszetting en de data, waarbij alles start vanuit een kwalitatief aanbod. De komst van de GDPR-wetgeving heeft ons gemotiveerd om de vele complexe processen in kaart te brengen en diepgaand te documenteren.

Efficiënty is key bij elke aankoop van mediaruimte. We zijn ervan overtuigd dat de notie van “one stop shop” hierin een belangrijke bijdrage levert. Bundeling van een gevarieerde productmix met voldoende schaal zal het verschil maken. Steeds afgestemd op de noden en KPI’s van onze klanten, in transparantie met onze mandaatgevers. Dit evenwicht hebben we en trachten we elke dag verder te verfijnen en te optimaliseren.


Aandeelhouders

Pebble Media werd opgericht door drie grote spelers in het Vlaamse medialandschap (Telenet, VAR en Concentra). Vandaag zijn er nog twee aandeelhouders : Telenet en VAR.

De vereniging van sterke digitale merken die de traditionele vormen van online advertising overstijgen en vertrekken vanuit een multitouch benadering is de basis van deze samenwerking.

De optimale mix tussen een hoog mediabereik en de wil om permanent te innoveren in nieuwe technologieën genereert een stroom van communicatie-opportuniteiten voor onze adverteerders en garandeert niet in het minst een lokale verankering van onze assets.

Over Telenet

Telenet Media is een online divisie die meer dan 4 miljoen contacten per maand bereikt. Deze contacten situeren zich vooral in de hogere sociale groepen 1 tot 4 met een uitgebalanceerd leeftijdsprofiel. Telenet Media levert bovendien de middelen (online video, emailing, idtv) om een multikanaal communicatiestrategie te implementeren. Telenet Media is een afdeling van Telenet nv.

Over Var

Var is de reclameregie van de VRT en commercialiseert de merken van de VRT. Tot die merken behoren voor radio en online: Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara. Voor televisie en online: één en Canvas/Ketnet.