Cookiebeleid

Introductie

Pebble Media nv is een reclamebedrijf dat reclameruimte op de websites van verschillende opdrachtgevers (de ‘Uitgevers’) die lid zijn van haar netwerk (het ‘Pebble Media Netwerk’) beheert en commercialiseert.

De content van de websites die vertegenwoordigd wordt door Pebble Media, is toegankelijk voor gebruikers die op deze websites ingeschreven zijn (de ‘Leden’) alsook niet-geregistreerde gebruikers (de ‘Bezoekers’) van deze websites (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Gebruikers’).

De opdracht van Pebble Media bestaat erin om de Uitgevers van websites, mobiele sites en apps in contact te brengen met adverteerders die via deze media willen communiceren, zodat  de Gebruikers het best mogelijke aanbod gepresenteerd krijgen.

De activiteiten van Pebble Media omvatten verder nog het invoeren en het beheren van systemen om content aan te passen en aan te bevelen namens specifieke websites die deel uitmaken van het Pebble Media Netwerk en zodoende de commerciële boodschappen te optimaliseren.

Om Pebble Media in staat te stellen om haar activiteiten uit te voeren en de kwaliteit van uw surfervaring als Gebruiker op die verschillende media te optimaliseren, gaat Pebble Media op zoek naar reclameboodschappen en content die u zeer waarschijnlijk zullen interesseren.

Deze reclameboodschappen en content worden automatisch geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de content van de pagina’s of de categorieën van de websites die u bezoekt en de informatie die u met Pebble Media hebt kunnen delen op het moment dat u zich op verschillende websites of diensten inschreef. Tijdens deze handelingen communiceert Pebble Media met uw computer door middel van een systeem van cookies, waarmee deze criteria kunnen worden verzameld.

Toepassingsgebied en doel

Dit Cookiebeleid heeft ten doel om u op de hoogte te brengen van de cookies en vergelijkbare technologieën die Pebble Media op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kan plaatsen wanneer u de websites van de leden van het Pebble Media Netwerk bezoekt, het doel van deze cookies en vergelijkbare technologieën en de middelen waarover u beschikt om u tegen het gebruik ervan te verzetten.

Behalve dit Cookiebeleid stellen wij ook een Privacybeleid ter beschikking waarvan dit Cookiebeleid integraal deel uitmaakt en dat u HIER [LINK NAAR PRIVACY POLICY]  kunt raadplegen of te allen tijde kan opvragen via privacy@pebblemedia.be. Voor zover het gebruik van cookies de verwerking van persoonsgegevens veronderstelt, verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

Het gebruik van cookies

1. Wat zijn Cookies?

Een cookie (hierna ‘Cookie’) is een tekstbestand dat op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kan worden opgeslagen wanneer u via een webbrowser een digitaal medium bezoekt (website, mobiele site, mobiele tabletapp). Met behulp van een Cookie kan de verzender tijdens de geldigheidsperiode van de Cookie die specifieke terminal herkennen telkens wanneer het digitale content invoert met Cookies van dezelfde verzender.

Zo’n Cookie identificeert u niet persoonlijk, maar identificeert alleen de browser op de terminal waarop u de gegevens bekijkt (computer, tablet, smartphone …). Wanneer u een verbinding tot stand brengt met een website, wijzen we u op het gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologie die op uw terminal (computer, tablet, smartphone …) kunnen worden opgeslagen.

2. Voorwaarden van aanvaarding en gevolg van weigering van Cookies

2.1 Voorwaarden voor de aanvaarding van het gebruik van Cookies

U wordt als Gebruiker gewezen op de mogelijkheid dat u tijdens uw eerste bezoek aan de website mogelijk Cookies en vergelijkbare technologieën op uw terminal ontvangt via de informatiebanner die naar dit Cookiebeleid verwijst en die op de bezochte website wordt gepubliceerd door middel van verwijzing naar dit Cookiebeleid.

U wordt verondersteld uw toestemming te hebben verleend met het gebruik van Cookies en dit Cookiebeleid als:

 • u klikt op aanvaardings- of OK-knop op de informatiebanner die op het scherm verschijnt en u informeert over het gebruik van Cookies tijdens uw bezoek aan de bezochte website; of
 • door verder te surfen op de bezochte website waarop de informatiebanner verschijnt die u duidelijk informeert over het gebruik van Cookies tijdens uw bezoek aan de bezochte website en uitdrukkelijk benadrukt dat uit het verder surfen op de website een toestemming wordt afgeleid.

2.2 Gevolgen van weigering van Cookies en vergelijkbare technologieën

U kan te allen tijde uw toestemming tot het gebruik van Cookies intrekken. Voor het beheren of uitschakelen van Cookies verwijzen wij naar punt 4.

Opgelet: als u alle Cookies wist die op uw terminalbrowser zijn opgeslagen, kunnen we niet meer achterhalen wat de status van uw toestemming is. De Cookie zal dan automatisch opnieuw worden geïnstalleerd. Dit betekent dat u bij een volgend bezoek aan een pagina van de website opnieuw zult worden gevraagd om een keuze te maken met betrekking tot het toestaan van het gebruik van Cookies.

Als u de registratie van Cookies op uw terminal of in uw browser weigert of als u de Cookies wist die eerder waren opgeslagen, is het mogelijk dat de werking en uw ervaring op de website worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer wij of één van onze dienstverleners om technische toekenningsredenen het type browser die door de terminal wordt gebruikt, de weergaveparameters of het land vanwaar de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet meer herkennen. In voorkomende gevallen kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verminderde werking van de website ten gevolge van (i) uw weigering om Cookies te installeren; of (ii) het feit dat het door uw keuze voor ons onmogelijk is om de Cookies die we nodig hebben voor de werking van de website, te registreren of te raadplegen.

3. Waarvoor gebruiken wij Cookies ?

Pebble Media gebruikt drie soorten Cookies:

3.1 Functionele cookies

Cookies die ervoor zorgen dat een digitaal medium naar behoren werkt. Bijvoorbeeld:

 • opslaan van voorkeuren zoals taal;
 • opslaan van instellingen zoals schermresolutie
 • uitlezen van browserinstellingen voor optimale vertoning
 • voorkomen dat steeds dezelfde advertenties vertoond worden

3.2 Analytische cookies

Cookies die gebruikt worden voor statistische en optimalisatie doeleinden. Bijvoorbeeld:

 • meten van aantal weergaven van advertentie en content
 • meten van aantal unieke weergaven van advertentie en content, waarbij de bezoeker niet individueel te identificeren is

3.3 Advertentie cookies

Cookies die het mogelijk maken om reclame/content af te stemmen op jouw voorkeuren. Bijvoorbeeld:

Via de websites van onze Uitgevers en binnen het Pebble Media Netwerk vertonen wij advertenties aan u als Gebruiker. Om deze advertenties zo gericht en relevant mogelijk te maken voor u, kunnen wij naast bijvoorbeeld de advertentie-ID en de apparaatgegevens bijkomend gebruik maken van reeds eerder verzamelde gegevens, zoals bijvoorbeeld uw surfgedrag. Voor zover er persoonsgegevens betrokken zijn bij de informatie die wij verzamelen en verwerken via deze Cookies, verwijzen wij naar ons Privacybeleid voor meer informatie omtrent de manier waarop wij deze gegevens verwerken.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame/content wilt ontvangen zal u nog steeds reclameboodschappen te zien krijgen, maar in dat geval zal er geen profiel opgemaakt en gebruikt worden om deze advertenties af te stemmen op uw persoonlijke interesses.

Indien u wel gepersonaliseerde advertenties wilt ontvangen zal er een ‘profiling’ Cookie geplaatst worden, dat een profiel opbouwt op basis van o.a. uw surfgedrag. Op basis van dit profiel zal u  advertenties te zien krijgen die zijn afgestemd op uw surfgedrag en vermoedelijke interesses. Pebble Media kan op basis van deze Cookie de Gebruiker zelf niet individueel identificeren. Binnen het kader van haar activiteiten maakt Pebble Media gebruik van verschillende types ‘profiling’ Cookies met hun eigen systemen.

Bijkomend kan Pebble Media gebruik maken van DaviD, een samenwerkingsverband tussen Pebble Media, IPM en Produpress waarbinnen partijen (‘Samenwerkingspartners’) via het beheer en het gebruik van gemeenschappelijke systemen en de creatie van een zgn. gezamenlijke marktplaats gegevens verzamelen en verrijken die nuttige informatie over doelgroepen oplevert en waarmee schaal gecreëerd wordt die nodig is voor adverteerders om reclameruimte op specifieke doelgroepen te kunnen kopen. Mits we daar uw toestemming voor hebben, is het mogelijk dat uw gegevens (verkregen binnen het Pebble Media Netwerk) bijkomend aangewend worden binnen DaviD en gebundeld worden met gegevens afkomstig van de Samenwerkingspartners om zodoende gezamenlijke en specifieke groepssegmenten aan te maken die het mogelijk maken om nog doelgerichtere reclame te kunnen aanbieden.

4. Welke Cookies gebruikt Pebble Media ?

In de volgende tabel vindt u een lijst van de Cookies die door de verschillende systemen en partners van Pebble Media worden gebruikt. Deze tabel zal op periodieke tijdstippen bijgewerkt worden.

De volgende elementen hebben de volgende betekenis:

 • Platform: naam van het systeem dat de Cookie gebruikt
 • Naam: naam van de Cookie
 • Levensduur: levensduur van de Cookie

‘Sessie’ betekent dat de Cookie tijdelijk wordt geplaatst en dat zodra u de browser afsluit, de Cookie wordt verwijderd

‘Permanent’ betekent dat de Cookie op het apparaat van de Gebruiker aanwezig blijft voor de duur bepaald in de Cookie.

 • Domein: domeinnaam die wordt gebruikt voor de registratie van de Cookie

‘Eerste’ betekent dat de Cookie werd geregistreerd namens de domeinnaam van de website die de surfer bezoekt

‘Derde’ betekent dat de Cookie werd geregistreerd namens een andere domeinnaam dan de domeinnaam van de website die de surfer bezoekt

 • Voorwerp: beschrijving van het nut van de Cookie
 • Type: soort van de Cookie
PlatformNaam CookieSoortLevensduurDomeinVoorwerpType
CxensecX_SCookieSessieEersteSpecifieke gebruikerssessie voor de site – enkele sessieFunctioneel
CxensecX_PCookie365 dagenEersteSpecifieke gebruikerssessie voor de site – over verschillende sessiesFunctioneel
CxensegcksCookieSessieDerdeOm sessie-informatie op te bouwen over alle sites in het Cxense-netwerkAnalytisch
CxensegckpCookie365 dagenDerdeOm informatie over gebruikersprofielen op te bouwen over alle sites in het Cxense-netwerkFunctioneel
Cxense_cX_segmentInfoCookie365 dagenDerdeBij het gebruik van DMP-segmenten voor ‘ad targeting’ met externe systemen – lijst van segmentidentifiersFunctioneel
CxensecX_TCookieTijdelijkEersteDit wordt slechts kortstondig ingesteld en daarna onmiddellijk gewist. Dit cookie bevat een willekeurige waarde en wordt alleen gebruikt om het topdomein van de site te vinden.Functioneel
Cxense_cX_SLocalStoragePermanentEersteOvereenstemmend met het First party cookie ‘cX_S’Functioneel
Cxense_cX_PLocalStoragePermanent Overeenstemmend met het First party cookie ‘cX_P’Functioneel
adheseAdhese2Cookie30 dagenDerdeUnieke, anonieme user IDFunctioneel
adheseCap*CookieAfhankelijk van de campagneDerdeCookie voor frequency cappingFucntioneel
adheseAdttr*Cookie10 dagenDerdeConsumed context trackingFunctioneel
PredicubepredicubeCookie60 dagenDerdeBevat de ID van de bezoekerProfiling
Rubicon ProjectauditCookie1 jaarDerdeGeeft informatie weer omtrent het wegschrijven van cookies op een apparaatAnalytisch
Rubicon ProjectcCookiesessieDerdeGeeft aan of een gebruiker een reclameboodschap heeft bekeken die via Buyer Cloud Bidder werd geleverd (voor campagnes waarvoor op ‘view-through’-basis wordt betaald).Analytisch
Rubicon ProjectCdCookie1 jaarDerdeGeeft aan of cookies uitgeschakeld zijn voor het toestel.Analytisch
Rubicon ProjectCimg*Cookie1 uurDerdeBevat informatie over getoonde reclameboodschappen (tijdstempel, site, interne identifiers voor de uitgever, koper, adverteerder en weergegeven reclameboodschap).Analytisch
Rubicon ProjectFPTrustCookiebrowserDerdeNetwork Advertising Optout procesAnalytisch
Rubicon ProjectKhaosCookie1 jaarDerdeInterne gebruikersidentifier die door Buyer Cloud Bidder en voor interne analysedoeleinden wordt gebruikt.Functioneel
Rubicon ProjectRsidCookieSessie-DerdeSessiecookie dat informatie bevat over een toestel, inclusief regio (afgeleid uit IP-adres, niet uit geolocatiegegevens), besturingssysteem, browser, enz., die tijdens de veiling wordt gebruikt.Functioneel
Rubicon ProjectPut_*Cookie30 dagenDerdeIdentifiers van de bieder, die op zijn vraag worden geplaatst en waarmee onafhankelijke informatie over een eindgebruiker van een bieder bij Rubicon Project wordt gesynchroniseerd, zodat de bieder (en dus niet Rubicon Project) kan bieden op reclameboodschappen via de advertentieruil van Rubicon Project op basis van behavioural targeting-informatie die alleen de bieder kent (d.w.z. dat de waarde van dit Cookie bij een biedingsaanvraag wordt gestuurd naar de bieder die ervoor zorgde dat dit cookie werd geplaatst).Functioneel
Rubicon Projecttrp_optoutCookie5 jaarDerdecookie om aan te geven dat gebruiker zich heeft uitgeschreven voor targeting campanges op basis van surfgedragFunctioneel
Rubicon ProjectfcapCookie30 dagenDerdeCookie om het gebruik aan te geven van sync.php code, dit om het aantal requests naar Exchange API te beperkenFunctioneel
Rubicon ProjectPuxCookie90 dagenDerdeBevat vervaldata voor informatie in put_* cookies.Functioneel
Rubicon ProjectRpbCookie30 dagenDerdeIdentifiers om forecasting mogelijk te maken voor segmentenAnalytisch
Rubicon ProjectRpxCookie30 dagenDerdeBevat vervaldata voor informatie in het rpb cookie.Functioneel
Rubicon ProjectRuidCookie90 dagenDerdeGebruikersidentifier die met bieders in Bid Requests wordt gedeeld, zodat bieders kunnen synchroniseren met onafhankelijke gedragsgegevens die ze misschien over het relevante toestel hebben verzameld.Functioneel
Rubicon ProjectSputCookie6 maandenDerdeBevat meerdere bieder-identifiers (d.w.z. gegevens die in meerdere put_* cookies zouden worden opgeslagen) in één cookie.Functioneel
Rubicon ProjectSes*Cookie1 dagDerdeGeeft het aantal keren aan dat Rubicon Project aan een gebruiker een reclameboodschap heeft getoond voor dit specifieke artikel uit de inventory.Analytisch
Rubicon ProjectVis*Cookie1 dagDerdeGeeft het aantal keren aan dat deze gebruiker een aanvraag voor een reclameboodschap voor dit specifieke artikel uit de inventory heeft geïnitieerd.Analytisch
Rubicon ProjectDqCookie1 jaarDerdeGeeft aan hoe diep een impressie in een browsingsessie op een specifieke site gelokaliseerd is.Analytisch
Rubicon ProjectapexADCookieoneindigDerdeGeeft het aantal keren weer dat Rubicon Project een video reclame boodschap heeft vertoond op een specifiek onderdeel van een advertentie positieAnalytisch
spotXchangeDataCookie120 dagenEersteTrack ImpressionsAnalytisch
spotXchangeFRQCAPCookie120 dagenEersteSpecificeert of en wanneer een advertentieboodschap niet meer voor een gebruiker moet worden afgespeeldFunctioneel
spotXchangeHistoryCookie120 dagenEersteRegistreert Audience SegmentenFunctioneel
spotXchangeOpt-OutCookie10 jaarEersteGeeft aan of een gebruiker ‘Do Not Track’ heeft geactiveerdFunctioneel
spotXchangePacingCookie120 dagenEersteThrottles Beacons Fired to PartnersFunctioneel
spotXchangePartnerCookie30 dagenEersteSlaat gebruikers-ID van partner opFunctioneel
spotXchangeSessionCookiesessieEersteSlaat aantal views van een specifieke reclameboodschap opFunctioneel
spotXchangeGebruikerCookie1 jaarEersteSlaat gebruikersinformatie op: Gebruikers-ID, datum van aanmaken, enz.Functioneel
Improve digitalpvtCookie90 dagenderdeHet meten van vertoningen om conversies te metenAnalytisch
Improve digitalfhCookie90 dagenderdeHet meten van vertoningen voor rapportage naar adverteerderAnalytisch
Improve digitalihCookie90 dagenderdeBeperkt het aantal vertoningen van het aantal advertenties (frequency capping)Functioneel
Improve digitaladCookie90 dagenderdehet meten van vertoningen en kliks om conversies te metenAnalytisch
Improve digitalumCookie90 dagenderdeactiveren van bieding procesFunctioneel
Improve digitallc7dCookie7 dagenderdeactiveren van bieding procesFunctioneel
Improve digitallcai9hCookie9 hoursderdeactiveren van bieding procesFunctioneel
Improve digitalIhtiCookie90 daysderdeBeperkt het aantal vertoningen van het aantal advertenties (frequency capping)Functioneel
PubmaticKADUSERCOOKIECookie90 dagenderdeUnieke identificatie van browser of device waarmee bezoekers de websites bezoeken Functioneel
PubmaticKCCHCookie365 dagen derdeTer controle dat Pubmatic user id is geplaatst en dat werking van Pubmatic garandeert Functioneel
PubmaticPUBRETARGETCookie365 dagen derdeGerbuikt voor retargeting doeleinden. Vb: indien u op een website van een adverteerder een product heeft bezocht om een advertentie van dit product te vertonen. Profiling
PubmaticKTPCACOOKIECookie90 dagen derdeTer verificatie dat 3th party cookies door de webbrowser aanvaard worden. Functioneel
PubmaticCOKENBLDCookie365 dagen derdeOm waarde op “True” te plaatsen indien cookies zijn geaccepteerd door webbrowser.Functioneel
PubmaticPUBMDCIDCookie90 dagen derdeBewaren van een id om het data center te bepalen waarvan een advertentie wordt vertoond in de webbrowser.Functioneel
PubmaticKRTBCOOKIE_[DSPID]Cookie60 dagen derdeDoorgeven van cookie informatie zodat aankoopsystemen beslissen om een advertentie te vertonen. Profiling
PubmaticSyncRTB and DPSyncCookie90 dagen derdeOm cookiesynchronisatie toe te laten met advertentie aankoopsystemen.Functioneel
PubmaticUSCCCookie365 dagen derdeTer synchronisatie van user id’s op webpagina’s indien er meerdere advertentie kunnen verschijnen. Functioneel
PubmaticDPPIX_ON and SYNCUPPIX_ONCookie365 dagen derdeTer beveiliging dat tijdens synchronisatie van cookies met derden, de cookies niet overschreven worden.Functioneel
PubmaticPUBUIDSYNCUPFQCookie365 dagen derdeIndicatie laatste tijdstip dat synchronisatie is uitgevoerd Functioneel
Pubmaticcamfreq_Cookie365 dagen derdeBijhouden hoeveel keer een specifieke advertentie is vertoond op een specifieke website. Analytisch
Pubmaticpubfreq_Cookie365 dagen DerdeBijhouden hoeveel keer een specifieke advertenties is vertoond op een website voor elk advertentienetwerk afzonderlijk Analytisch
Pubmaticpubtime_Cookie365 dagen DerdeBijhouden van tijdstip wanneer de metingen voor uniek bereik gereset worden Analytisch
PubmaticPMFREQ_ONCookie365 dagenDerdeVerzekeren van correcte werking tussen camfreq- en pubfreq cookie, zodat ze elkaar niet overschrijvenFunctioneel
PubmaticPubmatic DPFQCookie365 dagenDerdeBijhouden van het aantal maal een partners pixel is ingeladen bij een unieke browser en staat capping toe binnen een bepaalde periode Functioneel
PubmaticPubmatic piCookie365 dagenDerdeGeeft aan welke pixels ingeladen mogen worden in de browser Functioneel
PubmaticPubmatic repiCookie365 dagenDerdeKorte termijn cookie om aan te geven indien proces voor herpixelen actief is. Functioneel
PubmaticPubmatic ipcCookie365 dagenDerdeKorte termijn cookie om informatie op te slagen tijdens cookie synching proces. Functioneel
PubmaticPubmatic SPugTCookie365 dagenDerdeGebruikt om na te gaan wanneer server side cookie laatst was opgeslagen in de webbrowser. Functioneel
PubmaticPubmatic PugTCookie365 dagenDerdeGebruikt om na te gaan wanneer de cookies laatst waren geupdate in de webbrowser om het aantal server-side requests te beperken.Functioneel
PubmaticPubmatic PpCookie365 dagenDerdeOm bij te houden op welke website als laatste een Pubmatic advertentie werd vertoond.Functioneel
AmobeeUidCookie180 dagenDerdeAmobee (Turn) user te identificeren Functioneel
AmobeeClkCookie180 dagenDerdeArray of geëncrypteerde klik data om bepaalde acties te meten Analytisch
AmobeeRdsCookie180 dagenDerdeLijst van tijdstip wanneer gebruiker gesynchroniseerd is Functioneel
AmobeeRrsCookie180 dagenDerdeLijst van partners waar gebruiker mee gesychroniseerd is Functioneel
AmobeeRvCookie180 dagenDerdeVersie van cookie mapping Functioneel
AmobeeFcCookie180 dagenDerdeGeëncrypteerde frequency capping data Functioneel
AmobeeMpcCookie180 dagenDerdeTijdelijke matching van cookies met partners tijdens synchronisatie Functioneel
AmobeeOptoutCookiePermanentDerdeOpt out cookie voor de gebruiker. Verwijdert tevens alle andere Amobee cookies Functioneel

5. Wat met uw privacy ?

Aangezien sommige van de gebruikte Cookies en/of technologieën, die hierboven worden beschreven, gegevens kunnen bevatten die u mogelijks rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, kan er sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens via de door ons gebruikte Cookies en/of technologieën.  In het algemeen wensen wij voor wat betreft de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten daaromtrent te verwijzen naar onze Privacybeleid.

6. Hoe Cookies beheren of uitschakelen ?

De informatie in de Cookies wordt door Pebble Media gebruikt om reclameboodschappen en aangepaste content te verzenden. Het is mogelijk dat andere netwerken op maat gemaakte reclameboodschappen aanbieden die op een vergelijkbare manier werken. Als u beslist om de Cookies van een netwerk te weigeren:

 • zullen de reclameboodschappen en/of de content die aan u worden getoond, niet langer aan u aangepast zijn;
 • kan uw computer wel nog altijd technische cookies of, waar nodig, alleen ‘non-profiling’ Cookies ontvangen.

6.1 Beheer van Cookies die door de systemen van Pebble Media worden geregistreerd

Via de volgende links kunt u extra informatie verzamelen over de Cookies van onze technische ondersteuningspartners. U kunt daar ook de Cookies van die partners aanvaarden of weigeren:

PartnerPrivacy- & Cookie PolicyOpt-out Link
SpotXhttps://www.spotxchange.com/privacy-policy
Adhesehttp://adhese.com/privacy
Predicubehttp://predicube.com/privacypolicy
Cxensehttps://www.cxense.com/about/privacy-policyhttps://www.cxense.com/about/preferences
Rubiconhttp://rubiconproject.com/privacy-policyhttp://rubiconproject.com/privacy/consumer-onlineprofile-and-opt-out
Adformhttps://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Improve Digitalhttps://www.improvedigital.com/platformprivacy-policy/
Amobeehttps://www.amobee.com/trusthttp://www.amobee.com/trust/consumer-opt-out
Pubmatichttps://pubmatic.com/legal/platform-cookiepolicyhttps://pubmatic.com/legal/opt-out/
Smart Adserverhttps://smartadserver.com/corporate-privacypolicyhttps://smartadserver.com/corporate-privacy-policy/
Appnexushttps://www.appnexus.com/platform-privacy-policyhttps://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices

6.2 Beheer van Cookies die door de externe netwerken worden geregistreerd

Ook adverteerders en advertentienetwerken, waarmee Pebble Media samenwerkt, maken gebruik van Cookies voor metingen van hun campagnes en om advertenties te vertonen.

Voor het gebruik van advertentiecookies door externe partijen, zijn contractuele afspraken gemaakt die hen verplichten om de strikte privacyregelgeving van de (niet-geregistreerde) gebruikers te garanderen.

Daarbovenop maakt Pebble Media gebruik van het IAB Transparancy & Consent Framework om de voorkeuren van de (niet-geregistreerde) Gebruiker door te geven aan deze externe systemen. De door de IAB goedgekeurde systemen garanderen de voorkeuren van de (niet-geregistreerde) Gebruikers.

Een lijst van de door het IAB goedgekeurde systemen kan u hier [IAB vendor list] raadplegen. Als u een alternatieve controle over uw keuzevrijheid wenst en een vereenvoudigde toegang tot een beheersysteem voor reclamecookies, surft u best naar http://www.youronlinechoices.eu. Dit is een site waar de belangrijkste reclamenetwerken samengebracht zijn. U kunt ook beslissen om de reclamecookies van elk van die netwerken te aanvaarden of te weigeren.

6.3 Beheer van Cookies van uw browser

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om Cookies door middel van een optie te controleren. Als u het gebruik van cookies door de websites beperkt, is het mogelijk dat u vanaf dat moment met een minder goede gebruikerservaring vrede zult moeten nemen, aangezien die niet meer op uw wensen wordt afgestemd. Het is mogelijk dat u daardoor ook uw specifieke voorkeuren (bv. verbindingsgegevens) niet meer kunt opslaan.

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat Cookies ofwel systematisch, ofwel afhankelijk van de verzender worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u heel precies de keuze krijgt om Cookies te aanvaarden of te weigeren voordat een Cookie op uw terminal kan worden opgeslagen.

Voor het beheer van de Cookies en uw keuzes verschilt de configuratie van browser tot browser. U vindt de nodige informatie hierover in het hulpmenu van de browser, waar wordt uitgelegd hoe u uw voorkeur in verband met Cookies kunt wijzigen:

7. Behandeling van vragen en incidenten

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt:

Op het postadres:
Pebble Media nv
t.a.v. Data Protection Officer
Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen

Via e-mail:
privacy@pebblemedia.be

Leg duidelijk de aard van uw vraag of het incident uit, zodat we zo goed mogelijk kunnen antwoorden.

8. Extra informatie

Via de volgende links komt u meer te weten over het gebruik van cookies door de adverteerders:

9. Wijzigingen

Dit Cookiebeleid kan op elk moment worden gewijzigd, zodat het op elk moment in overeenstemming is met nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften, de rechtspraak, de technologie en eventuele nieuwe diensten die door Pebble Media worden aangeboden. Deze veranderingen worden doorgevoerd in overeenstemming met de verbintenissen van Pebble Media op het vlak van verantwoorde reclamepraktijken. We adviseren u daarom om deze mededeling regelmatig te raadplegen, bij belangrijke wijzigingen zal er ook steeds een vermelding worden geplaatst op de website die aangeeft dat er een wijzing heeft plaatsgevonden in ons Cookiebeleid.

Versie gewijzigd op 18 nov 2019